Skip navigation

Browsing by Author 中华人民共和国国家统计局 = Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Sep-20052004年中国对外直接投资统计公报(非金融部分) = 2004 Nian Zhongguo dui wai zhi jie tou zi tong ji gong bao (fei jin rong bu fen)中华人民共和国国家统计局 = Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju
21-Sep-20072006 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment中华人民共和国商务部 = Zhonghua Renmin Gongheguo shang wu bu; 中华人民共和国国家统计局 = Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju; 国家外汇管理局 = Guo jia wai hui guan li ju
19-Nov-20082007 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment中华人民共和国商务部 = Zhonghua Renmin Gongheguo shang wu bu; 中华人民共和国国家统计局 = Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju; 国家外汇管理局 = Guo jia wai hui guan li ju
25-Sep-20092008 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment中华人民共和国商务部 = Zhonghua Renmin Gongheguo shang wu bu; 中华人民共和国国家统计局 = Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju; 国家外汇管理局 = Guo jia wai hui guan li ju
10-Sep-20102009 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment中华人民共和国商务部 = Zhonghua Renmin Gongheguo shang wu bu; 中华人民共和国国家统计局 = Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju; 国家外汇管理局 = Guo jia wai hui guan li ju
Aug-20122011 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment中华人民共和国商务部 = Zhonghua Renmin Gongheguo shang wu bu; 中华人民共和国国家统计局 = Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju; 国家外汇管理局 = Guo jia wai hui guan li ju