Skip navigation

Browsing by Subject Ukraine—Population—Statistics

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2010 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnykTymoshenko, H.M.
2011Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2011 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnykTymoshenko, H.M.
2012Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2012 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnykTymoshenko, H.M.
2013Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2013 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnyk = Населення України за 2013 рік : Демографічний щорічникTymoshenko, H.M.
2014Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2014 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnyk = Населення України за 2014 рік : Демографічний щорічникTymoshenko, H.M.
2015Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2015 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnyk = Населення України за 2015 рік : Демографічний щорічникTymoshenko, H.M.
2016Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2016 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnyk = Населення України за 2016 рік : Демографічний щорічникTymoshenko, H.M.
2017Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2017 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnyk = Населення України за 2017 рік : Демографічний щорічникTymoshenko, H.M.
2018Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2018 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnyk = Населення України за 2018 рік : Демографічний щорічникTymoshenko, H.M.
2019Naselenni︠a︡ Ukraïny za 2019 rik : Demohrafichnyĭ shchorichnyk = Населення України за 2019 рік : Демографічний щорічникTymoshenko, H.M.
2018Nat︠s︡ional'ni rakhunky okhorony zdorov'i︠a︡ v Ukraïni u 2016 rot︠s︡iKaramzina, O. O.
2017Travmatyzm na vyrobnyt︠s︡tvi v Ukraïni u 2016 rot︠s︡i : Statystychnyĭ bi︠u︡letenʹKaramzina, O. O.
2018Travmatyzm na vyrobnyt︠s︡tvi v Ukraïni u 2017 rot︠s︡i : Statystychnyĭ zbirnykKaramzina, O. O.
2018Zaklady okhorony zdorov'i︠a︡ ta zakhvori︠u︡vanist' naselenni︠a︡ Ukraïny u 2017 rot︠s︡i : Statystychnyĭ zbirnykKaramzina, O. O.